HASIL PENELITIAN KADAR ASPHALTENE DALAM ASPAL

Isi Artikel Utama

tjitjik wasiah suroso

Abstrak

Aspal ideal adalah aspal yang mempunyai kadar asphaltene antara 15 - 25 % (rata-rata 20 %) karena telah diketahui bahwa suatu aspal sangat ditentukan oleh jumlah asphaltene. Kadar asphaltene tinggi menghasilkan penetrasi rendah. Apabila pen terlalu rendah maka life time aspal dapat diperkirakan akan rendah karena aspal dikatakan dalam keadaan kritis apabila penetrasi
aspal = 20, duktilitas  < 15.   Oleh karena itu perlu diketahui kadar asphaltene dalam aspal yang
beredar di pasaran sehingga dapat diketahui salah satu faktor penyebab kerusakan-kerusakan secara dini pada perkerasan jalan.
Dari hasil penelitian diperoleh ;
 
Pada aspal 60 yang beredar di pasaran mempunyai kadar asphaltene di atas 20 %
sebanyak 30 %, yaitu :
Aspal ex A ± 23 %
Aspal ex B ± 23 %
Aspal ex C ± 25 %
Aspal ex 0 ± 15 %
Aspal ex E ± 15 %
Aspal ex F ± 15 %
Aspal ex G ± 17 %
 
 
 
 
Pada aspal pen. 80 yang beredar di pasaran mempunyai kadar asphaltene yang di atas 20 % sebanyak 25 %, yaitu :
Aspal ex A ± 18 %
Aspal ex B ± 18 %
Aspal ex C± 24 %
Aspal ex 0 ± 15 %
Aspal ex E ± 15 %

Aspal ex F ± 15 %
Aspal ex G ±  17 %
Aspal ex H ± 24 %
 
Mengingat tingginya kadar asphaltene merupakan salah satu faktor tingginya kerusakan jalan sebelum waktunya maka disarankan disiplin untuk melakukanpengujian sesuai dengan ketentuan yang ada sebelum digunakan pada pelaksanaan pembangunan jalan.

Rincian Artikel

Bagian
Jalan dan Jembatan